Hallitus tiedottaa

Hallitus tiedottaa -sivulla julkaistaan hallituksen tiedotteita, koosteita hallituksen kokouksista ja päätöksistä sekä tiedotteita jäsenistölle.

Tiedote PEVISAsta

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on tehnyt päätöksen 24.4.2023 shih tzujen PEVISAsta, joka oli käsittelyssä vuosikokouksessa maaliskuussa. PEVISA on hyväksytty voimaan ajalle 1.1.2024-31.12.2024 eli vuodeksi toisin kuin vuosikokouksessa päätettiin. Lisäksi ulkomaisia koiria koskeva PEVISA-poikkeus ei koske koiria, joilla on BOAS-testitulos 1 tai patellaluksaation aste 2.

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös:

Uusi eläinten hyvinvointilaki astuu voimaan 1.1.2024. Siihen liittyvään jalostusasetukseen tulee tällä hetkellä olemassa olevan tiedon mukaan rajoituksia, jotka koskevat brakykefalisia rotuja. Tällöin on perusteltua laittaa esitetty ohjelma voimaan vain vuodeksi ja rotujärjestön tulee huomioida jalostusasetus seuraavassa PEVISA-ohjelmassa.

Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy shih tzun seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2024-31.12.2024:

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva polvitutkimus- ja silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on polvilumpioluksaation aste 2. Polvitutkimustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Astutushetkellä tulee pentueen toisella vanhemmalla olla hyväksytty BOAS-testi (kävelytesti). Rekisteröinnin raja-arvona on BOAS-aste 1 ja tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta). BOAS- tulosten hyväksyntä Kennelliiton ohjeen mukaan.

Huomioitavaa on, että ulkomaisia koiria koskeva PEVISA-poikkeus ei koska koiria, joilla BOAS testitulos 1 tai patellaluksaatio aste 2.

***

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallituksen järjestäytymiskokous järjestettiin 26.3.2023. Hallituksen vastuualueet jaettiin seuraavasti: puheenjohtaja Sirpa Eronen, varapuheenjohtaja Ege Maas, sihteeri ja tiedottaja Laura Tukiainen, rahastonhoitaja Seija Rantamäki, jäsenet Kati Mäkelä ja Jennika Orpana, varajäsenet Mirja Ahola ja Ida Pecko.

Vuoden Shih tzu -kilpailut
Jatkossa nettisivuilla julkaistaan TOP10 per kategoria. Täysi tuloslistaus on TOP10-tulosten yhteydessä erillisessä linkissä omana tiedostonaan.

Kasvattaja- ja tervyspäivät
Kasvattaja- ja terveyspäivät järjestetään Lahdessa Loma- ja kurssikeskus Lepolassa sunnuntaina 30.7.2023 kello 13-20. Päivästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Kuvamateriaalin tarve lehteen sekä someen
Yhdistys toivoo, että jäsenistö lähettäisi säännöllisesti korkealaatuisia kuvia lehteen kuvamateriaaliksi. Tarve kuville on myös sosiaalisen median julkaisuihin. Kuvia voi lähettää lehden sähköpostiin sekä somevastaavalle.

Butiikin pitäjä
Ege Maas hoitaa jatkossa yhdistyksen butiikkia. Tilaukset tehdään butiikin sivuilta löytyvän lomakkeen kautta. Tarkemmat tilausohjeet ja tuotteet löytyy butiikin sivuilta.

Jalostustoimikunta 2023
Jalostustoimikunta on omassa järjestäytymiskokouksessaan valinnut puheenjohtajaksi Jennika Orpanan, sihteeriksi Mirka Pekkalaisen, jäsenä toimii Kati Mäkelä.

***

Vuosikokous 2023

Vuosikokous järjestettiin 25.3.2023 Teams-yhteyden kautta. Kokoukseen osallistui yhteensä 34 jäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Sirpa Eronen. Hallituksen jäseniksi kahden vuoden kausille valittiin Jennika Orpana ja Laura Tukiainen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Mirja Ahola sekä Ida Pecko.

Toimintakertomus ja tilinpäätös toiminnantarkastajien lausunnon kera käytiin läpi kokonaisuudessaan. Tili- ja vastuuvapaus myönnetiin vuoden 2022 hallitukselle.

Vuosikokouksessa käsiteltiin myös PEVISA-ehdotus. Hallituksen PEVISA-ehdotus hyväksyttiin kokouksessa äänestyksen jälkeen. Ennen äänestystä hallitus lisäsi poikkeussäännön ulkomaisten koirien jalostuskäytön osalta.

Kokouksen tiedostot löytyvät täältä

Hyväksytty PEVISA ajalle 1.1.2024-31.12.2026:

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva patellaluksaatio- ja silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on patellaluksaation aste 2 ja tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Astutushetkellä tulee toisella vanhemmalla olla hyväksytty kävelytesti. Rekisteröinnin raja-arvona on BOAS-aste 1 ja tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)

Lisätietoa PEVISAsta.