JTO 2022-2026

Shih Tzu r.y. hallituksen,14.3.2021 vuosikokouksen sekä 15.4.21 Kennelliiton hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelma 2022-2026.

Jalostuksen tavoiteohjelma JTO on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiset tavoitteet ja toimintaohjelma tavoitteiden toteuttamiseksi. (Suomen Kennelliitto)

JTO:n ja sitä myöden yhdistyksen suositukset jalostukseen käytettäville shih tzuille ovat mm. seuraavasti:
Kaikille jalostusyksilöille suositellaan tehtäväksi vähintään seuraavat viralliset, Kennelliiton säädösten mukaan voimassa olevat terveystutkimukset;
– polvitutkimus
– silmätutkimus
– kävelytesti

Mikäli koiralla teetetään enemmän kuin yksi pentue, suositellaan myös virallista lonkka- ja selkätutkimusta.

Jokaisen shih tzu kasvattajan tai kasvattajaksi aikovan tulee tutustua jalostuksen tavoiteohjelmaan huolellisesti.

Katso rodun JTO 2022-2026 tästä