JTO EHDOTUS 2022-2026

Shih Tzu r.y. hallituksen hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelmaehdotus 2022-2026.

Jalostuksen tavoiteohjelma JTO on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiset tavoitteet ja toimintaohjelma tavoitteiden toteuttamiseksi. (Suomen Kennelliitto)

JTO:n ja sitä myöden yhdistyksen suositukset jalostukseen käytettäville shih tzuille ovat muuttumassa mm. seuraavasti:
Kaikille jalostusyksilöille suositellaan tehtäväksi vähintään seuraavat viralliset, Kennelliiton säädösten mukaan voimassa olevat terveystutkimukset;
– polvitutkimus
– silmätutkimus
– kävelytesti

Mikäli koiralla teetetään enemmän kuin yksi pentue, suositellaan myös virallista lonkka- ja selkätutkimusta.

Kannattaa myös huomioida se, että mikäli terveystutkimuksien suosittelu ja niihin kannustaminen ei riitä nostamaan shih tzuille tehtyjen terveystutkimusten määrää huomattavasti, on rotu liitettävä Periytyvien vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) piiriin. Tällöin terveystutkimuksista tulee pentujen rekisteröinnin ehto.

JTO hyväksytään yhdistyksen vuosikokouksessa keväällä 2021, minkä jälkeen se lähetetään Kennelliiton hyväksyttäväksi. Kennelliitto lisää hyväksytyn JTO:n rodun tietoihin jalostustietojärjestelmään.

Katso JTO-ehdotus 2022-2026 tästä