Terveystutkimusten tukeminen

Shih Tzu r.y. aloittaa virallisten terveystulosten tukemisen seuraavin ehdoin 1.6.2019 alkaen.

Virallinen terveystutkimus on tehty alkaen 1.6.2019, aikaisempia terveystutkimusten tuloksia ei tueta.

Tutkittava shih tzu on rekisteröity Suomen Kennelliiton ylläpitämään puhdasrotuisten koirien rekisteriin ja kaikki ko. koiran omistajat ovat yhdistyksen jäseniä.

Maksamme terveystutkimuksista kun ne näkyvät Kennelliiton jalostustietokannassa alla säädetyn korvausmääritelmän mukaan.

Korvaussumma on kiinteä kaikille, riippumatta siitä mitä tutkimus on maksanut tai missä se on tehty.

Tukea haetaan erikseen ja se myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan kun päätettyä vuosittaista tukisummaa on jäljellä. Tuen kuuluminen tietylle vuosittaiselle tukisummalle määräytyy anomuspäivän mukaan. Tukea on anottava 6 kk kuluessa tutkimuksesta ja se on anotaan yhdistykseltä erillisellä lomakkeella, joka löytyy tämän sivun lopusta.

Yhdistyksen hallitus päättää vuosittain terveystutkimusten tukemiseen käytettävän maksimisumman edellisen vuoden loppuun mennessä sekä tuen jatkumisesta. Päätöksestä ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla.

Vuodelle 2023 hallitus päätti maksimisumman olevan 1 500 €. Tuen saaminen edellyttää vuoden 2023 jäsenmaksun maksamista.

Tukisummat:

Selkätutkimus, ikä vähintään 12 kk50 €
Kävelytesti, ikä vähintään 18 kk48 €
Polvitutkimus, ikä vähintään 12 kk15 €
Lonkkatutkimus, ikä vähintään 18 kk35 €
Silmätutkimus, ikä vähintään 12 kk25€
kyynärnivelet, ikä vähintään 12 kk35€

Yhdistys tukee yllä mainittuja terveystutkimuksia yhden kerran per koira yhdistyksen jäsenten omistamille koirille. Poikkeuksena on silmätutkimus, johon voi anoa tukea myös toisen kerran samalle koiralle.

Silmätutkimuksista saa korvauksen kaksi kertaa koiran eliniässä;

1. korvaus koiran ikä tutkimushetkellä 12 kk – 5 v25 €
2. korvaus koiran ikä tutkimushetkellä yli 5 vuotta25 €

(korvausta ei saa kahdesti jos tutkimus suoritetaan kaksi kertaa saman tutkimusiän sisällä)

Tuki kuolinsyytutkimuksista

Yhdistys on alkanut 1.1.2021 alkaen tukemaan myös kuolinsyytutkimuksia nuorten alle 3v koirien kuollessa, poislukien tapaturmaisesti menehtyneet. Tuki on 170€/avaus ja maksetaan myös ei-jäsenille.
Ruumiinavauksella voidaan usein selvittää äkillisesti tai kroonisesti sairastuneen eläimen oireiden tausta ja määrittää taudin syyt tarkemmin, lue lisää Ruokaviraston sivuilta.
Toimita jalostustoimikunnalle sähköpostitse ruumiinavauslausunto jossa selviää koiran kuolinsyy sekä koiran tunnistemerkintä (mikrosiru) ja täytä alla oleva lomake.
Tuki maksetaan kun koira on
– alle 3 -vuotias shih tzu
– rekisteröity Suomen Kennelliittoon
– tunnistusmerkitty ja merkintä kirjattu lausuntoon

Lisätietoa ja ohjeita voi kysyä jalostustoimikunnalta st.jalostus@gmail.com