Jalostustoimikunta tiedottaa

Yhdistyksemme on saanut kyselyn Suomen Kennelliitto Ry:ltä koskien kuntotestiä, joka on kehitelty Viikin eläinsairaalan eläinlääkäreiden toimesta lyhytkuonoisten rotujen hengitysongelmien (BOAS oireyhtymä) testaamiseksi. Jokaisen rotuyhdistyksen tulee tehdä oma päätös aikooko se liittää kuntotestin oman rodun suositeltaviin testeihin.

Tähän kyselyyn ei voinut yhdistyksen mielestä vastata kuin rodun kasvattajat. Jalostustoimikunta lähetti kyselyn yhdistyksen jäsenkasvattajille, joilla on ollut pentueita viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kysely lähetettiin 31 kasvattajalle.
Vastausprosentti kyselyyn oli 32,26 %.
%-osuus mielipiteistä (kaikista kyselyn saaneista)
Kyllä 25,81 % Ei 6,45 %
Vastaamatta jättäneet antoivat suostumuksensa enemmistön mielipiteeseen.

Tulosten perusteella kasvattajat ovat äänestäneet kuntotestin olevan eduksi rodullemme. Yhdistys tekee yhteistyötä asian tiimoilta Suomen Kennelliitto Ry:n kanssa ja tiedotamme asian etenemisestä.

Vuodelle 2017 on suunnitteilla kasvattajapäivät, jossa tulemme syventymään asiaan tarkemmin.

Mikä on kuntotesti?
Viikin eläinsairaala on alunperin kehittänyt oman kuntotestin, jossa eläimelle on aluksi tehty kliininen tutkimus missä arvioidaan minkä asteinen BOAS mahdollisesti kyseisellä koiralla on. Vasta tämän jälkeen tehdään kuntotutkimus. Viikin tutkimus on 6 min kävelytesti käytävällä jonka jälkeen koiran ruumiinlämpö ja sydämen syke on mitattu, samoin kun verrokiksi samat ennen testiä. Koiran pitää tietyn ajan sisällä palautua ennen testiä otettuihin lukemiin.
Hieman myöhemmin on aloitettu myös testaamaan samat koirat hollantilaisella testillä jossa kävelymatka on 1 000 metriä joka tulee suoriutua max 12 min aikana. Samat ruumiinlämpö sekä sydämen syke mitattu ennen ja jälkeen testiä sekä tietty palautumisaika.

Pentu1Kuinka luotettava kuntotesti on?
Viikissä tehtyjen tulosten perusteella verrattuna kliiniseen tutkimukseen BOAS arvot olivat suurinpiirtein samat mitkä kuntotesti antoi. Jos kliinisen tutkimuksen tuloksen perusteella BOAS tulos oli hengitysvaikeudet kohtalaiset antoi kuntotestin tulos myös saman tuloksen. Pieniä heittoja tuloksessa tietenkin oli mutta yleensä niin että kliinisen tutkimustulos muuttui hieman huonommaksi kuntotestin perusteella.

Miksi kuntotesti?
Kliininen tutkimustulos on eläinlääkärin tekemä tutkimus, jota ei välttämättä vielä joka paikassa pystytä tekemään. Kuntotesti on tarkoitus tehdä helpommaksi toteuttaa eikä kustannukset tule olemaan kovin korkeat. Kuntotesti arvioiden (pilottitestien) mukaan antaa hyvän päätelmän koiran kunnosta sekä antaa melko luotettavan kuvan koiran BOAS tilanteesta.

arrow
viiva1