Rotumääritelmän tulkinnat

Tärkeitä seikkoja huomioitavaksi Shih Tzun arvostelussa niin tuomareille näyttelykehissä kuin kasvattajille kotioloissa. Siksi tulkinnassa on runsaasti ohjeita työskentelevälle tuomarille.

Oikeudet tekstiin, valokuviin ja kokonaisuuteen kuuluvat niiden tekijöille. Otteita tai kopioita tästä materiaalista saa käyttää ainoastaan tekijöiden luvalla ja lähteen mainiten.

This articles below about shih tzu is copyright protected. Do not use any part of it.

Uusi tulkinta

Tekijä Eija Verlander (ellei artikkelin perässä muuta mainita)
hyväksyjät Tanya Ahlman-Stockmari ja Annukka Paloheimo

Shih Tzu tulkinta 2019
Lyhyt opas rotumääritelmään
Shih tzun rotumääritelmän mukainen tyyppi /Pieter Burema
Kondrodystrofisten koirarotujen kyynärvarren ja -nivelen kasvuhäiriö − kirjallisuuskatsaus /Katri Ollila Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma 2015 Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta. Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto Kirurgian oppiaine.

Vanhempi tulkinta

Rotumääritelmän tulkinta tekstin on laatinut Eija Verlander. Shih Tzu r.y. hyväksyi tekstin 12.10.1997 järjestämäänsä tuomarineuvottelutilaisuuden ohjelmaan.

Tuolloin tehtyyn tulkinnan tekstiin on Shih Tzu r.y.:n erikseen kokoama toimikunta (maaliskuu 2004) lisännyt rotumääritelmän (kehyksissä), kuvittanut sen ohjeellisin kuvin sekä lisännyt joitakin kommentteja, jotka kuvaavat tämän päivän ongelmia. Itse tulkinta on jätettu alkuperäiseksi, koska sen on katsottu olevan sellaisenaan toimiva. 2016 tulkintaan on lisätty 2011 uudistuneen rotumääritelmän teksti, vanhan rotumääritelmän tekstin rinnalle.

Rotumääritelmän tulkinta 2004 (päivitys 2016)

cami
Ch.Kauhakuusen Camilla synt. 1968
(Ch.Lochranza Khan Du / Ch.Nankings O-Fe-Lia)