Shih Tzu r.y. vuosikokous 2017

Paikka: Kennelliiton koulutustila
Lahnuksentie 215, 01840 Klaukkala
Aika: Sunnuntai 19.2.2017
välittömästi erikoisnäyttelyn päätyttyä.

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus.
2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen.
3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen.
4§ Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen.
5§ Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely.
6§ Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
7§ Jäsenmaksuista päättäminen seuraavalle toimikaudelle.
8§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen.
9§ Sääntöjen muutosehdotukset.
10§ Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen.
11§ Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valitseminen.
12§ Jalostustoimikunnan jäsenen valitseminen erovuoroisen tilalle.
13§ Kahden toiminnantarkastajan valitseminen.
14§ Yhdistyksen asiainhoitoon liittyvistä palkkioista ja korvauksista päättäminen.
15§ Jäsenten tammikuun loppuun mennessä hallitukselle jättämistä ja edelleen vuosikokoukselle päätettäviksi esitetyistä asioista päättäminen.
16§ Hallituksen vuosikokoukselle esittämistä asioista päättäminen.
17§ Kokouksen päättäminen.

Lisäksi kokouksessa valitaan lehden päätoimittaja ja palkitaan vuoden Shih tzu -kilpailun voitokkaimmat koirat ja kasvattajat.

arrow

rylogo-viiva1