Hallitus tiedottaa

Tilinpäätös ja tase 2016

Vuosikokouksen jälkeen on kävi ilmi, että poikkeuksellisesta pitkäaikaistalletuksen vapautuksesta johtuen, vuoden 2016 tilinpäätös ja tase on laadittu virheellisesti. Hallitus päätti antaa yhdistyksen kirjanpidon, tuloslaskelman ja taseen ulkopuolisen tahon tarkastettavaksi.

Yhdistys kutsui ylimääräisen jäsenkokouksen asian käsittelemistä ja loppuunsaattamista varten, jotta jäsenistölle ei jäänyt epäselvyyttä yhdistyksen kirjanpidosta, varojen käytöstä ja talouden tilasta.


Shih Tzu r.y:n hallitus